Nyttig paratviden

Bibelske Pletskud

Sælsomme og sjove passager:

At komme af dage….
Judas styrtede hovedkulds ned og brast itu, så alle hans indvolde væltede ud.

Apostlenes 1, 18-19

Spædbørnslovsange
Og Jesus svarede dem: »Jo, men har I aldrig læst de ord: ‘ Af spædes og diendes mund har du beredt dig lovsang? ‘«

Mattæus 21, 16-17

Onde fædre
»..Findes der mon nogen fader iblandt jer, som vil give sin søn en sten, når han beder om brød, eller når hans søn beder om en fisk, så i stedet for en fisk vil give ham en slange? Eller når han beder om et æg, mon han så vil give ham en skorpion?«

Lukas 11, 11-13

En anden slags senge
Jesus siger til ham: »Stå op, tag din seng og gå!«

Johannes 5, 8-9

Knurrende jøder
Da knurrede jøderne over ham, fordi han sagde: »Jeg er det brød, som er kommet ned fra Himmelen..«

Johannes 6, 41-42

Ikke hvem som helst slipper afsted med det
Da han havde sagt det, spyttede han på jorden, lavede dynd af spyttet, kom dyndet på hans øjne og sagde til ham: »Gå hen og tvæt dig i dammen Siloam.«

Johannes 9, 6-7

Tungetale
….Og de  begyndte at tale i andre tungemål, efter hvad Ånden indgav dem at forkynde(…)
Og de var alle ude af sig selv, vidste ikke, hvad de skulle tænke, og sagde den ene til den anden:
»Hvad kan dette være?« Men de andre sagde spottende: »De er fulde af sød vin.«

Apostlenes 1,2, 12-13

En virkelig arrig og utiltalende mand
»..Thi jeg ser, at du er fyldt af bitter galde og hildet i uretfærdighed.«

Apostlenes 8, 22-23

Herodes ædes af maddiker
I samme nu slog en Herrens engel ham, fordi han ikke gav Gud æren. Og han blev ædt op af maddiker og udåndede.

Apostlenes 12, 22-23

Ørkendronningen ?
Paulus blev der endnu en tid lang; så tog han afsted med brødrene og sejlede bort til Syrien i følge med Priskilla og Akvila, efter at han i Kenkreæ havde ladet sit hår klippe af;

Apostlenes 18, 18-19

Sådan cirka
De var tilsammen tolv mand eller deromkring.

Apostlenes 19, 7

En reaktion, der er til at tage og føle på
Men da de skreg og rev klæderne af sig og kastede støv op i luften, befalede kommandanten, at han skulle føres ind i borgen….

Apostlenes 22,23, 23-24

Anti-vegetar
En er i troen overbevist om, at han kan spise hvad som helst, men den skrøbelige spiser kun grønsager.

Paulus brev til romerne 13,14, 2-3

Forhud betyder ikke noget
Omskærelse betyder ikke noget, og forhud betyder ikke noget…

Paulus’ 1. brev til Korinterne 7, 19-20

En helt ny grammatisk bøjning
…De lemmer på legemet, som forekommer os at være de svageste, er nødvendige, og de, som synes os mindre ærefulde på legemet, dem klæder vi med des mere ære; og de lemmer, vi blues
ved,  har ikke brug derfor.

Paulus’ 1. brev til Korinterne 12,13, 24

Glade lemmer
Når ét lem bliver hædret, glæder alle lemmerne sig med.

Paulus’ 1. brev til Korinterne 12,13, 25-27

Omkring 30 minutter
Men da Lammet brød det syvende segl, blev der stilhed i Himmelen henved en halv time.

Johannes’ åbenbaring 8, 1

Den er god nok
Og tallet på rytterskarerne var to gange titusinde gange titusinde; jeg hørte tallet på dem.

Johannes’ åbenbaring 9,10, 16

En nærtagende profet
Derfra drog han [profeten Elisa]op til Betel. Mens han var på vej op, kom nogle små drenge ud fra byen. De gjorde nar af ham og sagde : “Kom herop, skaldepande, kom herop, skaldepande!” Han vendte sig om, så på dem og forbandede dem i Herrens navns, og ud af skoven kom to bjørne og rev toogfyrre af drengene ihjel.”

(GT) Anden Kongebog 2, 23-25

Talemåder og faste udtryk, som vi har taget til os:

Gråd og tænders gnidsel
Menneskesønnen skal sende sine engle ud, og de skal samle og fjerne fra hans rige alle, der frister andre til fald, og dem, som øver lovløshed; og de skal kaste dem i ildovnen; dér skal der være gråd og tænderskæren.

Mattæus 13, 42-43

Men kødet er skrøbeligt
….Og han siger til Peter: » Så kunne I da ikke våge én time med mig! Våg og bed, for at I ikke skal falde i fristelse! Ånden er villig, men kødet er skrøbeligt.«

Mattæus 26, 40-41

Ras af inden natten falder på
»Bliver I vrede, da synd ikke«; lad ikke solen gå ned over jeres vrede;«

Paulus’ brev til Efeserne 4, 26-27

Hvem kaster den første sten
» Den af jer, der er syndfri, lad ham være den første, der kaster sten på hende!«

Johannes 8, 7-8

Journalisternes favorit
Og Aleksander slog til lyd med hånden og ville holde en forsvarstale til folket.

Apostlenes 19, 33-34

Slag på munden
Men ypperstepræsten Ananias bød dem, som stod ved siden af ham, at de skulle slå ham på munden.

Apostlenes 22,23, 34

Surdejsmetaforen
Ved I ikke, at en smule surdej syrer hele dejen?

Paulus’ 1. brev til Korinterne 5,6, 6-7

Tro kan flytte bjerge
….Og havde jeg al tro, så jeg kunne flytte bjerge, men ikke havde kærlighed, da var jeg intet.

Paulus’ 1. brev til Korinterne 13, 2-3

Romersk klassiker
»Så lad os æde og drikke, thi i morgen skal vi dø.«

Paulus’ 1. brev til Korinterne 15, 32-33

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close